Công ty cổ phần nhựa Thành Công - Địa chỉ : CCN Hải Sơn, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An - Điện thoại : 072.763.947 - Fax : 072.763.948 - Di động : 0913.718535